top of page
搜尋

【荔園 x 羅氏集團 秋日童樂義賣籌款】

荔園十分榮幸獲得羅氏集團嘅贊助,喺今個週末於D2 Place二期舉辦「秋日童樂義賣籌款」。是次籌款所得收益將全數捐贈至成長希望基金會。(慈善機構註冊編號:91/4624)

是次義賣均為二手物品,包括兒童服飾及玩具等等。我哋期望透過義賣活動,支持成長希望基金會協助弱勢兒童之社區工作項目,同時喺社區推廣循環再用嘅環保概念!

我哋誠邀大家到時一齊支持呢項咁有意義嘅慈善活動,希望各位到時可以購買到合適嘅物品!





「荔園 x 羅氏集團 秋日童樂義賣籌款」實用資訊: 日期:2020年11月7至8日

地點:荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓電梯大堂

時間:12:30-20:00

*提提大家只接受現金交易,敬請自備購物袋。


最新文章

查看全部
bottom of page